cena: 1 600 zł / price: 400 Euro

średnica:  37 cm;  wysokość: 15 cm / diameter: 37 cm, height: 15 cm

737a4654