KAFLE I MOZAIKI/ TILES AND MOSAICS

Moje zainteresowanie kaflami jest wynikiem poszukiwań w obszarze połączenia dwóch pasji: ceramiki i fotografii. Przenoszę na płaty gliny zdjęcia metodą fotolitografii. Z takich ceramicznych kafli powstają mozaiki. Wykonuję sesje fotograficzne, które są źródłem dla glinianych obrazów, albo korzystam z archiwów: własnych bądź klienta.
Mogę wykonać również jeden kafel ze zdjęciem, który może być świetnym prezentem dla bliskiej osoby.
Cena każdej kompozycji, mozaiki, czy kafla jest ustalana indywidualnie.
__________

My interest in tiles is the result of a search at the confluence of two of my passions, namely, ceramics and photography. I transpose photographs onto sheets of clay with the use of photolithography. Such ceramic tiles form a mosaic. I either perform photography sessions which are later the source for clay images or use my or Client’s archives. A single tile with a photograph may turn out to be a perfect gift for a loved one.
Each composition, mosaic or tile is priced individually.