TALERZE/ PLATES

Na moje talerze przenoszę wykonane przeze mnie zdjęcia. Mogą to być również fotografie klienta.
_________________________
Plates may be decorated with my photographs or with other photographs chosen by the Client.

737a9595

TALERZE ZE ZDJĘCIAMI Z BIRMY/ PLATES WTIH PHOTOS FROM MYANMAR

cena  95 zł/szt  /price: 25 EURO/ pic