cena 390 zł/ price: 98 EURO

średnica: 35 cm, wysokość: 7cm;  / diameter: 35 cm, height: 7cm

img_2289