cena: 340 zł/ price: 85 EURO

wysokość 30 cm/ height: 30 cm

 

img_2255