cena 1 500 zł/ price: 375 EURO

średnica ~ 39,  wysokość ~ 10 cm/ diameter: 39 cm, height: 10 cm