cena: 1 500 zł/ price: 375 EURO

średnica około 37 cm, wysokość około 14 cm/ diameter: 37 cm, height: 14 cm

 

 

737a2320

737a2347