cena 360 zł/ price: 90 EURO

średnica: 35 cm,   wysokość: 8 cm/ diameter: 35 cm,  height : 8 cm