cena: 330 zł / price: 83 EURO

wysokość ~ 22 cm/ height: 22 cm

IMG_8348